kontakt   
HOMEPAGE MAPA spacer
Zdraví, pohoda a klid
spacer

Geopatogenní zóny  (GPZ)

 

Jistě se Vám už mnohokrát stalo, že jste se na některém místě bez zjevného důvodu necítili dobře. Mezi faktory, které mohou pocity pohody ovlivnit, patří i vliv energetických toků, které v uvedeném místě působí. Příčinami tohoto jevu a veškerými jeho aspekty, se budou zabývat stránky, na které jste právě vstoupili. Jejich pravidelné doplňování a rozšiřování o další poznatky bude samozřejmostí. Současně uvítáme veškeré připomínky a dotazy, které se této problematiky týkají. 

Úvodem

Jak se místa na zemském povrchu se změněnou (kolísající) energetickou aktivitou nazývají?

Nejčastěji se hovoří o geopatogenních zónách (GPZ) a to především v případech, kdy intenzita energetických polí dosahuje takové úrovně, že mohou ovlivnit zdravý vývoj organizmů, které se v těchto zónách nacházejí a u lidí mohou vyvolat zdravotní problémy. V případě, že vliv zemské zóny není nutně škodlivý (některá místa naopak vyzařují energii pozitivní), hovoříme o geoaktivních zónách (GAZ). Někteří zahraniční autoři nazývají místa, kde člověk pociťuje jistý vnitřní neklid zónami geopatického stresu (GS), v české literatuře je také užíváno všeobecné označení dráždivé zóny (DZ) nebo patogenní zóny (PZ), u kterých je ještě dále specifikován činitel, který jejich vznik inicioval. 

 
Podobné projekty
Které se zabývají zónami

Geopatogenní zóny  
http://www.gpz.cz
HLEDÁNÍ VE VYHLEDÁVAČÍCH  

www.google.com
www.yahoo.com
www.altavista.com
www.jyxo.com


Měření domácností
geopatogenních zón

Geopatogenní zóny  
Žádost o měření

Projekt podporující zdravou domácnost  

V současné době probíhá další kolo měření geopatogenních zón v České republice v rámci projektu, podporujícího zdravé životní prostředí. Z důvodu snížení statistické chyby jsou ještě prováděna bezplatná doplňková měření, která jsou jako součást tohoto projektu vyhodnocována.
Máte-li zájem o proměření geopatogenních zón a jiných škodlivých energetických polí ve Vaší domácnosti, můžete se zapojit do tohoto projektu i Vy.

Více informací ZDE

Jak se dají dělit zóny dle tohoto činitele?

Dráždivé zóny (nemusí jít vždy o patogenní) jsou většinou geologického původu, umělého původu a kosmického původu. Geologický původ mají geoanomální zóny (GZ), které při negativním působení mohou fungovat jako geopatogenní (GPZ), při pozitivním působení jako zóny geostimulační (GSZ). Umělého původu jsou místa, které jsou energeticky poznamenána nebo narušena lidskou činností (AZ - antropogenní zóny), zde jde především o záření přístrojů, vysílačů, vedení a rozvodů. Kosmického původu jsou pásy Hartmanna a Curryho, kterým se na těchto stránkách budeme podrobněji věnovat.

Hartmannova mřížka a geopatogenní stresové zóny

Hartmannova mřížka se skládá z přirozených pásů energie, probíhající mřížovitě od severu k jihu a od západu k východu. Je pojmenována podle podle Dr. Ernsta Hartmanna, který jako první popsal tento jev. Linky mřížky jsou asi 15 až 20 cm široké a jsou od sebe vzdáleny 2 metry (6.5 stopy) v severojižním směru a 2.5 metru (8 stop) ve východo-západním směru, viz obrázek.  Mezi těmito geometrickými linkami leží neutrální oblasti, takzvaná nenarušená mikroklimata. Energie této sítě proniká vším, co jí stojí v cestě. Působí až do horních pater výškových staveb a jejich záření procházejí celou stavbou a působí na vše živé. Podílí se na vzniku geopatogenních stresových zón a polí.

Pásy Curryho

Pásy Curryho, probíhající mřížovitě od Severozápadu k Jihovýchodu a od Severovýchodu k Jihozápadu. Curryho pásy jsou pojmenovány podle jejich objevitele MUDr. Manfreda Curryho, ředitele medicinskobioklimatického institutu v Riederau na Ammersee ve Švýcarsku. Autora knihy “Die Schlüssel zum Leben”. Průzkumy ukázaly, že tyto pásy mají charakter horizontálně polarizovaného záření vlnové délky 11 až 21 cm (maximálně 100 cm). Opět jako u Hartmannových pásů je škodlivost pásů Curyho téměř konstantní. Křížení těchto pásů také zvyšuje svůj patogenní účinek.

Pro Vás 

Dotazy a odpovědi

Na tomto místě se budete mít možnost setkat s dotazy na téma geopatogenní zóny, jejich detekce a odrušení. Často totiž dostáváme dotazy, ve kterých prosíte o radu. Jelikož by odpovědi mohly být užitečné i ostatním, zpřístupníme je zde. 

Jestliže máte nějaký dotaz (nebo připomínku) k tématu, použijte mail zony@gpz.cz 

TIP! Zajímají Vás RIZIKA POBYTU v GPZ? - klikněte ZDE

Vaše zkušenosti

Pokud máte vlastní poznatky a zkušenosti, se kterými se chcete podělit s ostatními, přivítáme Vaši iniciativu.

V tom případě pište na adresu mail@gpz.cz

Celostátní měření zón - projekt podporující zdravou domácnost

Jestliže máte zájem o pro měření geopatogenních zón ve Vaší domácnosti, zapojte se do celostátního projektu podporujícího zdravé životní prostředí a bydlení. Více informací najdete ZDE

 

Návrat na předchozí stránku (Back)